Rilyn ริลิณณ์

ตัวอย่าง Logo Design
Logo Design

Rilyn ริลิณณ์

Detail
เป็น Logo ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรังนก ต้องการให้สื่อถึงรังนก และความเป็นจีนเข้าด้วย
1080x1080_01

โลโก้เมื่ออยู่กับป้ายไฟ

1080x1080_03

เมื่ออยู่ในนามบัตรจะหน้าตาอย่างไร

1080x1080_02

แพ็กเกจจิ้งก็ออกมาเรียบสวย