6 Mindset ที่สำคัญที่ นักธุรกิจ ควรมีในปี 2023

     ความแตกต่างระหว่าง ‘นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ’ กับ ‘คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ’ ปัจจัยสำคัญนั้นอยู่ที่วิธีคิด หรือ Mindset ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมาก ว่ากันว่าถ้าเรามี Mindset ที่ดี จะทำให้เรารับมือและทำให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันทางธุรกิจได้ดีกว่าคนอื่น      Mindset หมายถึง วิธีคิด ความรู้สึก การแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงการแก้ปัญหาชีวิตของเรา มันจึงเป็นอะไรที่สำคัญมาก และนักธุรกิจทุกคนควรให้ความสนใจ และพัฒนา Mindset ของตัวเองอยู่บ่อย ๆ และ 6 สิ่งเหล่านี้คือ Mindset ที่นักธุรกิจควรมี   1. Growth Mindset – มองอุปสรรคเป็นโอกาส     เป็นแนวคิดของการรักการเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในยุควิกฤต เพราะเป็นการเปลี่ยนมุมมอง เอาอุปสรรค เปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆ ทำให้เราได้ออกจาก comfort zone ที่เคยอยู่ รักที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลา ไม่กลัวที่จะผิดพลาด การล้มเหลวถือเป็นเรื่องปกติ เราสามารถสร้าง Growth…